Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego w domenie digitaluniversity.pl, strona dte.digitaluniversity.pl (dalej: „Serwis”).

2. Operatorem Serwisu jest Digital University sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 752854, nr NIP: 5252761729, kapitał zakładowy w wysokości 12.500,00 złotych (dalej: „Digital University”).

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Digital University: kontakt@digitaluniversity.pl

4. Digital University jest administratorem danych osobowych zebranych lub podanych za pośrednictwem Serwisu i dotyczących jego użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy” lub „Użytkownik”).

5. W zależności od wykorzystywanych przez Użytkowników funkcji Serwisu dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • o wysyłka newslettera (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym w tym przypadku jest możliwość informowania Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania newsletteru, o swojej działalności),
 • o prowadzenie forum internetowego, (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym w tym przypadku jest wymiana opinii i doświadczeń Użytkowników, zwiększenie atrakcyjności serwisu),
 • o prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych, i możliwość wyświetlania ogłoszeń użytkowników (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym w tym przypadku jest zwiększenie atrakcyjności serwisu poprzez umożliwienie zamieszczania i wyświetlania ogłoszeń Użytkowników),
 • o prezentacja profilu użytkownika innym użytkownikom, (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym w tym przypadku jest to zwiększenie atrakcyjności serwisu i przyznanie Użytkownikom możliwość pokazania się i nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami),
 • wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
 • obsługa zapytań skierowanych przez Użytkowników przez formularz kontaktowy (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym w tym przypadku jest odpowiedzenie na wiadomość Użytkownika),
 • świadczenie zamówionych przez Użytkowników usług, np. dokonanie zapisu na wydarzenia organizowane przez Digital University (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prezentacja Użytkownikom oferty lub informacji marketingowych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, w tym przypadku: prowadzenie działań marketingowych).
 • Informacje o Użytkownikach, w tym ich dane osobowe, zbierane są w następujący sposób:
 • obezpośrednio od Użytkowników – wówczas, gdy dobrowolnie przekazują oni dane osobowe Digital University za pośrednictwem formularzy zamieszczonych w Serwisie,
 • o poprzez wykorzystywanie cookies, tj. plików zapisywanych w urządzeniach końcowych Użytkownika, o ile wyraził on na to zgodę (zgoda nie jest konieczna wyłącznie w przypadku plików cookies, których wykorzystanie jest konieczne do prawidłowego działania Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies w dalszej części Polityki).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

3. Digital University okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Digital University do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: Learn Worlds

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są dostawcy usług hostingowych oraz marketingowych na rzecz Digital University, a także dostawca oprogramowania do massmailingu (w przypadku wysyłki newslettera).
Digital University planuje przechowywać dane osobowe Użytkowników nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania celu, dla którego zostały one zebrane (np. do zakończenia korespondencji prowadzonej z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego) lub przez czas określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do działań marketingowych dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż przez 3 lata, chyba że Użytkownik wcześniej zgłosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – wówczas Digital University niezwłocznie zakończy przetwarzanie takich danych.
Na podstawie RODO, oraz w określonych w nim sytuacjach, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
Prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Użytkownikowi w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Digital University, w tym profilowania. Jeżeli sprzeciw zgłoszono wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą dalej przetwarzane do takich celów. W pozostałych przypadkach prawo sprzeciwu zostanie wykonane pod warunkiem, że nie będzie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub wykonania usług zamówionych przez Użytkownika.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podejmowania decyzji, w tym profilowania w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Digital University marketingu bezpośredniego.

4. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik wyraził zgodę na działanie narzędzi Facebooka (Meta), LinkedIna lub Google, których wykorzystanie wiąże się z przekazywaniem informacji z plików cookies do Stanów Zjednoczonych.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje m.in. o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1. Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem. 

7. Istotne techniki marketingowe

1. W ramach Serwisu Digital University korzysta z narzędzi marketingowych Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Google Moja Firma, Google Tag Manager, LinkedIn Marketing Solutions oraz Facebook (Meta), Facebook (Meta) Pixel, Hotjar - pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich działanie.

2. Google Ads
Google Ads to narzędzie dostarczane przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: „Google”), służące do wyświetlania reklam w sieci reklamowej Google (m.in. w wyszukiwarce, naw portalu YouTube oraz na innych stronach). Za pomocą tego narzędzia mierzone są interakcje użytkowników z reklamami. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozwalają na sprawdzanie tzw. konwersji, czyli obserwowanie aktywności użytkowników wobec wyświetlanych im reklam. Dzięki temu Digital University może ocenić skuteczność swoich działań marketingowych. W ramach narzędzia Digital University korzysta z funkcji remarketingu. Umożliwia ona wyświetlanie użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań (wiąże się to z uprzednią analizą zachowania Użytkowników w Serwisie, np. w zakresie tego, jakie treści wzbudzają ich zainteresowanie).
Więcej informacji na temat Google Ads oraz tego, jak cofnąć zgodę na pliki cookies wykorzystywane przez to narzędzie, znajduje się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads oraz https://adssettings.google.com/anonymous?hl=pl

3. Google Analytics, Google Search Console i Google Moja Firma
Narzędzia Google Analytics, Google Moja Firma Google Search Console, dostarczane przez Google, stosowane są do analizy ruchu w Serwisie, oceny jego skuteczności, w celach statystycznych oraz do optymalizacji i ulepszania Serwisu. Działanie tych narzędzi wiąże się z wykorzystaniem plików cookies. Ponadto serwis Google Analytics jest używany do celów podanych w p. 7.1.
Więcej informacji na temat Google Analytics i Google Search Console znajduje się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

4. Google Tag Manager
Google Tag Manager to narzędzie służące do zarządzania tagami i skryptami stosowanymi na stronie internetowej. Narzędzie wykorzystuje pliki cookies oraz dane zapisywane w standardowych dziennikach żądań HTTP.
Więcej informacji na temat Google Tag Manager znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428

5. Facebook (Meta)
Serwis Digital University zbiera, przetwarza (m.in. przechowuje, wykorzystuje) dane kontaktowe użytkowników pozyskanych przez formularze udostępnione przez Facebook (Meta) w ramach kampanii marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne

6. Facebook (Meta) Pixel
W Serwisie umieszczony jest tzw. Facebook (Meta) Pixel, dostarczany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: “Facebook” lub “Facebook” (“Meta”)). Jest to narzędzie pozwalające mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań przez użytkowników na danej stronie internetowej. Służy ono także do wyświetlania spersonalizowanych reklam użytkownikom Facebooka.
Piksel Facebooka gromadzi następujące rodzaje danych:
• nagłówki HTTP – wszystkie informacje w nagłówkach HTTP. Nagłówki HTTP to standardowy protokół sieciowy wysyłany pomiędzy żądaniem przeglądarki a dowolnym serwerem w Internecie. Nagłówki HTTP zawierają m.in. adresy IP, a także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz osobie korzystającej z witryny internetowej;
• dane piksela – m.in. identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka;
• kliknięcia przycisków – zaliczają się do tego wszelkie przyciski klikane przez osoby odwiedzające witrynę, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku;
• nazwy pól formularzy – zaliczają się do tej kategorii nazwy pól witryn internetowych, takie jak „adres e-mail”, „adres” oraz „ilość”, w przypadku zakupu produktu lub usługi. Piksel nie odczytuje wartości pól.
• Inne dane, które Facebook/Meta udostępnia reklamodawcom
Więcej informacji na temat Facebook Pixel znajduje się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr

7. Linkedin Marketing solutions/LinkedIn Marketing platform/LinkedIn Ads
LinkedIn Maketing solutions jest narzędziem służącym do wyświetlenia reklam w sieci LinkedIn oraz sieciach partnerskich LinkedIn.
Serwis Digital University zbiera, przetwarza (m.in. przechowuje, wykorzystuje) dane kontaktowe użytkowników pozyskanych przez formularze udostępnione przez LinkedIn w ramach kampanii marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Więcej informacji na temat LinkedIn Ads znajduje się pod linkiem: https://business.linkedin.com/marketing-solutions?src=li-lmspage&trk=showcasepage

8. Hotjar

Hotjar to narzędzie służące do monitorowania zachowania użytkownika na stronie Internetowej, m.in. do weryfikacji, na jakich elementach interfejsu skupia swoją uwagę. Więcej informacji na temat Hotjar znajduje się pod linkiem https://www.hotjar.com/about-us/

Przekazywanie danych do USA

Wykorzystanie ww. narzędzi dostarczanych przez Google i Facebook może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych (np. w ramach przechowania danych na serwerach położonych w USA). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Stany Zjednoczone nie zapewniają obecnie adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych z uwagi na ryzyko uzyskania dostępu do danych przez amerykańskie tajne służby. Digital University dąży do jak najskuteczniejszego zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, jednak całkowite wykluczenie ryzyka związanego z transferem danych nie jest obecnie możliwe. W związku z tym przekazanie danych osobowych do USA może mieć miejsce wyłącznie, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. 


8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. W Serwisie wykorzystywane są także pliki cookies podmiotów trzecich (w tym Google, Facebook, LinkedIn), jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) umożliwia dokonywanie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies i ich zapisywania w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki lub cofnąć zgodę w banerze wyświetlającym się po wejściu do Serwisu, na dole strony. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
Urządzenia mobilne:
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone